V košíku máte zboží za: 0,-
Sada full zámků pro Ford Transit (6ks + 2klíče)
Zámek ABUS BORDO 6000/90 ECOLUTION black
Háček závěsný na koupelnový radiátor CHROM, sada 4ks, ESO
ABUS KeyGarage 787 SMART-BT BLUETOOTH (skladem)
Poštovní schránka - Modena nerez
Bezpečnostní cylindrická vložka Multlock Inegrátor 3.BT 5.klíčů (Výprodej skladu)
Produky dle výrobce

UPOZORNÉÍ! S ohledem na aktuální situaci, kdy všichni dodavatelé a výrobci průběžně zdražují námi nakupované zboží, tak u položek, které nejsou momentálně skladem, nemůžeme garantovat cenu, která se aktuálně zobrazuje v e-shopu !

* Stále probíhají velké výprodeje skladových zásob - záložka VÝPRODEJ ! *

Rychlá reklamace

 

Poškozené zboží, či jakýkoliv důvod k reklamaci je stav, který samozřejmě nikoho netěší a je jednoznačně nepříjemný. Toto samozřejmě vnímáme a snažíme se všemi způsoby tomu předcházet. Pokud však už k tomu dojde, vynasnažíme se co nejrychlejší a kvalitní nápravy, aby hořkost na jazyku zákazníka trvala co možná nejmenší dobu.

Zjištěné mechanické poškození zboží během, nebo po těsném převzetí.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Pokud obal nejeví známky poškození, ale přesto je po rozbalení zřetelné, že zboží bylo poškozeno mechanicky při přepravě, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost přepravní společnosti, která zásilku dovezla. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz sekce doprava

Rádi Vám pomůžeme při jakémkoliv problému, abychom Vám to ještě více usnadnili, uvádíme zde ty nejzákladnější postupy při reklamování zboží:

Česká pošta

Problém: ADRESÁT ZJISTIL POŠKOZENÍ OBALU PŘI PŘEBIRÁNÍ NA POŠTĚ
Jak postupovat: Reklamujte poškození ihned na přepážce ještě před převzetím balíku, společně s vedoucím pošty sepište ZÁPIS o poškození zásilky a zásilku rozbalte před pracovníkem pošty. Zjistěte, zdali je zboží poškozeno či nikoliv a zda ji převezmete. Pokud zásilku převezmete, škodu můžete uplatňovat sám, pokud zásilku nepřevezmete, ta se vrací a eventuelní škodu uplatňuje na České poště odesílatel.

Problém: ADRESÁT ZJISTIL POŠKOZENÍ AŽ PO PŘEVZETÍ, ROZBALENÍ
Jak postupovat: I pokud zjistíte poškození doma, máte možnost toto reklamovat. Dostavte se na jakoukoliv POŠTU (nejlépe na tu co zásilku vydávala, ale není to podmínkou), kde reklamujte poškození zásilky. S sebou vezměte zásilku a všechny její součástky a úlomky. Vezměte také občanský průkaz. Reklamovat zásilku můžete do dvou pracovních dní od převzetí zásilky. Na poště s Vámi pověřený pracovník sepíše ZÁPIS o poškození zásilky a na základě něho dojde k projednání škodní události. Škodu v tomto případě na České poště uplatňuje adresát.

 

PPL

Příjemce je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zdali je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasilateli – přepravci PPL, který je povinen sepsat zápis o škodě.

Skrytou vadu (tj. poškození či zničení nezjistitelné bez otevření či rozbalení zásilky) je příjemce zásilky povinen oznámit zasilateli bez odkladu nejpozději však do tří dnů, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

V obou případech má zasilatel-přepravce PPL právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

Vyřízení reklamace
V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.

 

webdesign Studio R3D