V košíku máte zboží za: 0,-
ABUS KeyGarage 787 SMART-BT BLUETOOTH (skladem)
Zámková vložka RIM 7x7 0257 5kl. (válcová) do přídavného zámku (AKCE do vyprodání zásob)
Bezpečnostní vložka ABUS Zoll1000gc, 3.BT, všechny rozměry.
Zámek CES Vario FLEX krabice (stavebnice lze sestavit různé zámky) Výprodej 1ks
Návlek na zrcátko vlajka ČR pár - Universální vlajka na zrcátko (AKCE 14ks skladem)
Poštovní schránka - Modena nerez
Produky dle výrobce

UPOZORNÉÍ! S ohledem na aktuální situaci, kdy všichni dodavatelé a výrobci průběžně zdražují námi nakupované zboží, tak u položek, které nejsou momentálně skladem, nemůžeme garantovat cenu, která se aktuálně zobrazuje v e-shopu !

* Stále probíhají velké výprodeje skladových zásob - záložka VÝPRODEJ ! *

Všeobecné podmínky

Provozovatel
Komplexni-zabezpeceni.cz
GASTA & ČOUPEK s.r.o.
Pavelčákova 443/18
772 00 Olomouc

IČ: 278 59 126
DIČ:
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Obchodní podmínky

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající pro ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky ze strany kupujícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.

Bez udání důvodu.
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

musí být v původním nepoškozeném obalu,
nesmí být použité,
musí být nepoškozené,
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
s kopií dokladu o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Naše firma má cenu za balné přičtenou k ceně výrobku. To znamená, že není účtované zvlášť, pouze poštovní, nebo přepravní náklady. Při vrácení zboží ve lhůtě 14dní odečítáme náklady na balné viz: "náklady na balné
". V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Náklady na balné
Balné u drobného zboží od 0+2Kg (např: klíče, zvonky, přívěšky, vložky, zámky, dveřní doplňky..atd.) je cena za balné 40Kč bez DPH.

Balné většího zboží náročného nebo nákladného na balné (např: sestavy, směs zboží, ostatní) a nad 2kg je cena za balné 80Kč bez DPH.
(tato cena obsahuje náklady na obalový materiál vynaložený při balení zásilek. Jako jsou bublinkové obálky, izolepy, balící streč fólie, kartonové krabice, krabičky papírové, samolepky,.... atd.)


zvláštní ujednání

Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno viz výše) je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude tedy objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat úhradu nákladů vzniklých odesláním zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Změny fakturačních údajů

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč za změnu.
(pokud se změna týká opravy naší chyby, je tato služby provedena zdarma)

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Záruční podmínky, nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

Ochrana osobních dat

Provedením objednávky, registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován mailem, telefonicky, SMS zprávou, nebo faxem a vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely naší společnosti, obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


Prodej a platba za zboží
viz. ,,Dodací podmínky,,


Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi (dodavatelem) firmou Gasta & Čoupek Olomouc a (zákazníkem) kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si firma Gasta & Čoupek (dodavatel) si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.komplexni-zabezpeceni.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.

 

 

webdesign Studio R3D